Logi sisse

Kaotasid parooli?
Pole veel registreeritud? Registreeru
Eesti Русский

Ostukorv

Ostukorvis ei ole tooteid.

Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1. Ettevõte Beebishop OÜ (edaspidi – meie või beebishop.ee) kohustub hoidma ja austama Teie privaatsust. Ettevõte teeb kõik võimaliku, et meie teostatav isikuandmete töötlemine vastaks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprillil 2016 määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute isikuandmete kaitse kohta nende töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (Isikuandmete kaitse üldmäärus).

1.2. Tarbija (edaspidi – Teie) isikuandmete vastutav töötleja on Beebishop OÜ, juriidilise isiku registrikood: 16435148, aadress: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Suur-Sõjamäe 35b, 11415, e-post: beebishop.ee@gmail.com.

1.3. Palume lugeda see Privaatsuspoliitikat tähelepanelikult läbi, et mõistaksite, mis eesmärgil kogutakse ja kasutatakse Teie isikuandmeid.

1.4 Beebishop OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Beebishop OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

1.5. Privaatsuspoliitika hõlmab alljärgnevaid teemasid:

1.5.1. Teie isikuandmete kasutamise eesmärgid;

1.5.2. isikuandmete kolmandatele isikutele edastamise juhtumid ja edastatavad andmed;

1.5.3. Teie isikuandmete säilitamise periood;

1.5.4. Turundussõnumid;

1.5.5. Teie õigused;

1.5.6. Küpsiste kasutamine;

1.5.7. Privaatsuspoliitika muutused;

1.5.8. Meiega ühenduse võtmise viisid.

1.6. Esimest korda meie veebilehte külastades palume Teil nõustuda küpsiste kasutamisega selle Privaatsuspoliitika tingimuste alusel.

2. Kuidas me kasutame teie andmeid

Kuidas me neid andmeid kasutame? Eesmärgid. Miks me neid kasutame?

2.1. Teie eesnimi, perekonnanimi, maksja aadress, tarneaadress ja kontaktandmed

(Teie e-posti aadress, telefoninumber, Facebooki konto)

Võttes tellimuse esitamisel ühendust Teie nimetatud telefoninumbril, kui tellite kaupa ja sisestate oma andmed, kuid makse jääb tegemata.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 1 (üks) aasta vastavasisulise sidepidamise lõpetamisest.

See on vajalik, et saaksime kasutada Teie nimetatud telefoninumbrit selleks, et võtta Teiega ühendust ja aidata Teil viia lõpule alustatud makseprotsess ja konsulteerida tekkinud küsimustes. Sel moel soovime tagada meie seaduslikke huvisid, et osutada kvaliteetseid, Teie ootustele vastavad teenuseid ning tagada Teile võimalus osta Teile vajaminevaid kaupu. Te võite igal ajal avaldada mittenõustumist Teie andmete sellise kasutamisega, pöördudes e-posti beebishop.ee@gmail.com teel või telefoni teel meie töötaja poole.

Teie ostetud kaupade saatmiseks maksja ja (või) kohaletoimetamise aadressile, valmistades ette tellimust kauba kättesaamiseks väljastuskohas ja väljastades arvet.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 10 (kümme) aastat alates tehingu sooritamise kuupäevast.

See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks. Meil ei ole võimalust edastada Teile või tekitada võimalus saada tellitud kaup kätte, kui Te ei lisa oma eesnime, perekonnanime, aadressi ja kontaktandmeid.

Edastades teavet meie uute toodete ja teenuste kohta e-posti teel, tekstisõnumitena, Facebooki ja Gmaili keskkondade kaudu või tavaposti teel, helistades Teie antud telefoninumbril.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat Teie nõusoleku saamise päevast või seni, kuni võtate selle nõusoleku tagasi.

Selleks, et Teid kursis hoida kogu uue teabega. Selle teabe edastame vaid Teie nõusolekul.
Te võite igal ajal tühistada oma nõusoleku Teie andmete selliseks kasutamiseks, pöördudes e-posti beebishop.ee@gmail.com teel või kasutades tühistusviidet, mis sisaldub Teile saadetud e-kirjas, või helistades meie töötajale.

Teile teenuse kohta tekstisõnumite, e-kirjade või teadete saatmiseks meie rakenduste kaudu, näiteks teave tellimuse oleku uuendamise kohta ja kvaliteediküsitlused.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 1 (üks) aasta vastavasisulise kommunikatsiooni lõpetamisest.

See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (et teaksite, millal Teie tellitud kaup saabub). Pakume küsitlusi, et Te hindaksite teenuste kvaliteeti selleks, et tekiks õigustatud huvi parandada meie teenuste kvaliteeti. Te võite igal ajal tühistada selliste küsitluste saamise, pöördudes e-posti beebishop.ee@gmail.com teel või klõpsates loobumisviitele meie e-kirjas, või helistades meie töötajale.

Loosimiste läbiviimisel.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat pärast loosimise lõppu ja loosimise võitjaks osutumisel mitte kauem kui 10 (kümme) aastat pärast auhinna kättesaamist.

See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks; kui me ei saa Teie andmeid loosimises kasutada, ei ole Teil võimalik osaleda ja võita. Auhindade võitmisel töötleme isikuandmeid nii, et oleks täidetud meile õigusaktidega pandud nõuded.

Teie isiku tuvastamiseks, kui esitate tellimuse telefoni teel.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 1 (üks) aasta vastavasisulise tellimuse esitamise päevast.

See on vajalik Teie telefoni teel esitatud tellimuse haldamiseks.

Pettuste ärahoidmiseks ja avastamiseks.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat Teie viimasest kontole sisselogimisest või mitte kauem kui 10 (kümme) aastat tehingu sooritamisest (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

See on vajalik, et hoida ära pettused ja tuvastada pettuse juhtumid, et kaitsta Teid ja beebishop.ee
2.2. Teie huvid, elukohajärgne linn, sugu ja sünnikuupäev

Sihtrühmade segmentimisstrateegia jaoks ja selleks, et pakkuda Teile personaliseeritud teenuseid.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat Teie nõusoleku saamise päevast või seni, kuni võtate selle nõusoleku tagasi.

Selleks, et rahuldada paremini Teie huve. Teie nõusolekul saadetakse Teile vaid Teile kohaldatud otseturundus pakkumised. Te võite igal ajal tühistada oma nõusoleku Teie andmete selliseks kasutamiseks, pöördudes e-posti beebishop.ee@gmail.com teel või kasutades tühistusviidet, mis sisaldub Teile saadetud e-kirjas, või helistades meie töötajale.

Edastades Teile e-posti teel küsitlusi teenuste kvaliteedi hindamiseks.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat Teie nõusoleku saamise päevast või seni, kuni võtate selle nõusoleku tagasi.

See on vajalik, et viia läbi küsitlusi teenuste kvaliteedi hindamiseks. See aitab meil parandada meie teenuste kvaliteeti. Te võite igal ajal tühistada selliste küsitluste saamise, pöördudes e-posti beebishop.ee@gmail.com teel või klõpsates loobumisviitele meie e-kirjas, või helistades meie töötajale.
2.3. Teie makseandmed

Raha vastuvõtmiseks ja tagasimaksete tegemiseks.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 10 (kümme) aastat alates operatsiooni sooritamise kuupäevast.

See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.

Pettuste ärahoidmiseks ja avastamiseks.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat Teie viimasest kontole sisselogimisest või mitte kauem kui 10 (kümme) aastat tehingu sooritamisest (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

See on vajalik, et hoida ära pettused ja tuvastada pettuse juhtumid, et kaitsta Teid ja Beebishop.ee

2.4. Teie suhtlemise ajalugu meiega

(See, mida olete meile öelnud, näiteks telefoni teel (telefonivestlus või häälsõnum, kui helistate meie klienditeenindusse või kui Teile helistavad meie töötajad) või e-posti teel.)

Klienditeeninduse ja -toe pakkumiseks, et tagada ühtne ja hea kvaliteediga teenindus ning kaitsta meie huve.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aasta vastavasisulise kommunikatsiooni lõpetamisest.

See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks ning tõendusmaterjali omamiseks, kui tekivad teenuste kvaliteediga ja (või) Teie lepinguliste kohustuste täitmisega seotud vaidlused. Lisaks ka selleks, et tagada Teile kvaliteetse teenuse osutamine.

2.5. Ostude ja käitumise ajalugu

(Teie ostetud ja ostukorvi lisatud tooted, vaadatud tooted ning Teie käitumine e-posti teel toimunud suhtluses, meie veebilehel ja rakendustes)

Teile toodete müümiseks.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat viimasest kontole sisselogimisest või Teie viimase ostu sooritamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

Andmeid Teie poolt vaadatud toodete kohta säilitatakse Teie kontol 30 (kolmkümmend) päeva.

See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (selleks kasutame ainult Teie ostude ajalugu).

Klienditeeninduse ja -toe pakkumiseks ning toodete tagastamise haldamiseks.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat viimasest kontole sisselogimisest või Teie viimase ostu sooritamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (selleks kasutame ainult Teie ostude ajalugu).

Hüljatud ostukorviga seotud e-kirjade saatmiseks.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 90 (üheksakümmend) päeva sellest päevast, kui Te viimast korda logisite sisse oma kontosse, või nii kaua, kuni loobute sellistest e-kirjadest.

Nii saame Teile meelde tuletada, et olete ostukorvi lisanud veel tellimata toote. Sel moel soovime tagada meie seaduslikud huvid osutada kvaliteetseid, Teie ootustele vastavaid teenuseid, tagada Teile võimalus osta Teile vajaminevaid kaupu. Iga e-kirja lõpus leiate loobumise ja sätete haldamise funktsioonid.
Te võite igal ajal loobuda Teie andmete sellisest kasutamisest, kirjutades e-posti beebishop.ee@gmail.com teel või kasutades tühistusviidet, mis sisaldub Teile saadetud e-kirjas, või helistades meie töötajale.

Esitades personaliseeritud otseturundus pakkumisi.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat Teie nõusoleku saamise päevast või seni, kuni võtate selle nõusoleku tagasi.

See võimaldab meil vastata Teie vajadustele ja huvidele ning tagada meie poolt parima teeninduse. Uudiskirjade saamisest loobumise ja sätete haldamise võimalused leiate iga uudiskirja lõpust.
Lisaks võite igal ajal tühistada oma nõusoleku Teie andmete selliseks kasutamiseks, kirjutades e-posti beebishop.ee@gmail.com teel või kasutades tühistusviidet, mis sisaldub teile saadetud e-kirjas, või helistades meie töötajale.

2.6. Teave Teie seadme kohta

(Andmed, mida jagate meiega meie veebilehte külastades või meie rakendusi kasutades, sealhulgas Teie IP-aadress ja seadme tüüp, kuvari eraldusvõime ning (kui nõustute seda meiega jagama) Teie asukoha andmed ning teave selle kohta, kuidas meie veebilehte ja rakendusi kasutate.)

Meie rakenduste ja veebilehe parendamiseks ning selleks, et saaksime seada Teile vaikevalikuid.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat viimasest kontole sisselogimisest, või Teie viimase ostu sooritamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

Meie veebilehe ja rakenduste kaitsmiseks.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat Teie viimasest kontole sisselogimisest või mitte kauem kui 10 (kümme) aastat tehingu sooritamisest (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

See on vajalik, et hoida ära pettused ja tuvastada pettuse juhtumid, et kaitsta Teid ja beebishop.ee
2.7. Google’i või Facebooki kontoga sisselogimise käigus kogutud andmed

Selleks, et anda võimalus mugavamini logida sisse meie veebilehele ja rakendustesse, kui logite sisse Google’i või Facebooki kaudu, saame nimetatud teenusepakkujatelt sisselogimiseks vajalikud andmed.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat viimasest kontole sisselogimisest või Teie viimase ostu sooritamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

Sel moel tagame meie e-poe kasutusmugavuse ning muudame meelepäraste kaupade ostmise mugavamaks.
2.8. Teave, mida töödeldakse, kui kasutate meie rakendust

Et tagada võimalus sooritada ostud meie e-kaupluses kiiremini ja mugavamalt, kiiremini leida 1a.ee Klienditoe keskusi ja paremini neis orienteeruda.

Sellel eesmärgil töötleme Teie isikuandmeid, nagu on kirjeldatud ülalpool selles privaatsuspoliitikas, samuti töötleme rakenduse toimimise ja kasutamisega seotud teavet. Töötleme Teie asukohaandmeid, kui annate selliseks isikuandmete töötlemiseks vastava loa. Kui annate rakendusele loa saada Teie isikuandmeid, võite alati selle loa tühistada, kasutades oma seadme rakenduste seadeid või kustutades rakenduse.

Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat viimasest kontole sisselogimisest või Teie viimase ostu sooritamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem).

Sel moel tagame meie e-poe kasutusmugavuse või muudame meelepäraste kaupade ostmise beebishop.ee Klienditoe keskustes mugavamaks.
2.9. Kliendikaartide ja kliendiprogrammidega seotud teave

Kui soovite osaleda kliendiprogrammis.

Kliendikaartide, kliendiprogrammide ja muid andmeid ei säilitata sel eesmärgil kauem, kui on kliendikaardi kehtivusaja lõppemine või kuni Teie kliendiprogrammis osalemise lõpuni.

Me soovime, et saaksite kasutada kliendiprogrammi pakutavaid eeliseid. Osaledes kliendiprogrammis, saate osta kaupu soodsama hinnaga, samuti koguda punkte ja hiljem kasutada neid ostude sooritamisel, saate kasutada kliendiprogrammide pakutavaid eeliseid.

Isikuandmeid töötleme Teie nõusolekul, mille võite igal ajal tagasi kutsuda, pöördudes meie poole e-posti beebishop.ee@gmail.com teel.

2.10. Me kasutame Teie isikuandmeid selles Privaatsuspoliitikas nimetatud eesmärkidel ja neil juhtudel, kui on vajalik täita või kaitsta õigustatud nõudeid. Seetõttu me töötleme Teie isikuandmeid, tuginedes seaduslikele alustele, et kaitsta ja tagada meie endi, Teie ja teiste isikute õigusi.

2.11. Teie isikuandmeid võime töödelda ka siis, kui see on vajalik, et täita meie õigustatud kohustust või kaitsta Teie või mõne muu füüsilise isiku eluliselt tähtsaid huve.

3. Milliseid isikuandmeid edastame kolmandatele isikutele

3.1. Me soovime saada Teie usalduse ja seda hoida, mistõttu jagame Teie isikuandmeid ainult juhul, kui see on vajalik.

3.2. Võime Teie isikuandmeid jagada järgmistesse kategooriatesse kuuluvate andmesaajatega:

3.2.1. Me võime edastada teie isikuandmeid kõigile meie kontserni kuuluvatele ettevõtetele (sealhulgas meie tütarettevõtted, meie emaettevõte ja kõik viimase tütarettevõtted).

3.2.2. Me võime edastada Teie isikuandmeid meie kindlustusandjatele ja kutselistele nõustajatele riskijuhtimiseks, kutsealase nõu saamiseks ning õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks;

3.2.3. Meie veebilehe kaudu tehtud ostudega seotud rahalisi tehinguid võivad töödelda meie makseteenusepakkujad. Jagame Teie tehingute andmeid oma makseteenuse pakkujatega vaid määral, mil see on vajalik Teie maksete, tagasimaksete ja kaebuste haldamiseks;

3.2.4. Me võime edastada Teie isikuandmeid teistele teenusepakkujatele konkreetsete teenuste osutamiseks. Nende hulka kuuluvad näiteks veebimajutusteenuse pakkujad, kullerteenuste pakkujad, serverite ja nende hooldusteenuste pakkujad, e-postiteenuste pakkujad, uudiskirjade saatmise, küsitluste täitmise, andmekaitseametniku teenuste pakkujad.

3.3. Kasutame ainult selliseid teenuseosutajaid, kes on juurutanud/kohustuvad rakendama asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis tagaksid andmetöötluse asjakohase turvalisuse taseme, mis vastab füüsiliste isikute, kelle andmeid töödeldakse andmetöötluslepingu alusel, õiguste või vabaduste rikkumise riskile ja selline andmetöötlus vastab Isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele.

3.4. Lisaks nimetatud juhtudel võime Teie isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele ka juhul, kui see on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks või Teie või teiste isikute huvide kaitsmiseks. Teie nõusolekul ja otseturunduse eesmärgil võime isikuandmeid edastada oma partneritele, kes pakuvad meile turundusteenuseid.

3.5. Selles osas nimetatud andmete saajad võivad asuda ka väljaspool Eesti Vabariiki, Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Teie isikuandmed edastame sellistele kolmandatele isikutele, kes järgivad Isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud nõudeid.

4. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame

4.1. Kõigil juhtudel ei säilitata Teie isikuandmeid kauem, kui on vajalik konkreetse eesmärgi saavutamiseks. Täpsemat teavet isikuandmete säilitamistähtaegade kohta leiate selle Privaatsuspoliitika jaos „Kuidas me kasutame Teie isikuandmeid“.

5. Turundussõnumid

5.1. Kui olete sellega nõustunud, edastame Teile e-posti teel, tekstisõnumitena või helistades Teie nimetatud telefoninumbril turundussõnumeid, et hoida Teid kursis meie uudistega ning aidata Teil tutvuda meie toodetega ning neid leida.

5.2. Võite igal ajal loobuda otseturundus sõnumitest, mida edastab shop.
Kuidas seda teha:

5.2.1. kirjutades e-posti beebishop.ee@gmail.com  teel või kasutades tühistusviidet, mis sisaldub Teile saadetud e-kirjas, või helistades meie töötajale;

5.2.2. võttes ühendust meie klienditeeninduskeskusega.

5.3. Kui olete loobunud otseturundus teadetest, uuendame me Teie isikuandmete töötlemise seaded, et otseturunduse teateid Teile ei edastataks.

5.4. Pange tähele, et kuna veebipood www.beebishop.ee koosneb paljudest erinevatest omavahel ühendatud teenustest, võib kõigi meie süsteemide värskendamiseks kuluda paar päeva. Seetõttu võite otseturundus sõnumite saamisest loobumise palve töötlemise ajal saada veel mõnda aega uusi sõnumeid.

5.5. Otseturundus sõnumite saamisest loobumisel saadetakse Teile endiselt tellitud teenustega seotud teavet (näiteks tellimuse oleku uuendamise kohta).

6. Teie õigused

6.1. Selles Privaatsuspoliitika osas anname Teile ülevaate Teie õigustest, mis tulenevad andmekaitseseadusest. Kuna mõned nendest õigustest on keeruka sisuga, kirjeldame selles Privaatsuspoliitikas ainult põhiaspekte. Oma õigustest täieliku ülevaate saamiseks soovitame Teil tutvuda asjakohaste õigusaktidega ja järelevalveasutuste suunistega.

6.2. Isikuandmete kaitsega seoses on Teil järgmised õigused:

6.2.1. saada teavet isikuandmete töötlemise kohta;

6.2.2. tutvuda enda isikuandmetega, mida me säilitame;

6.2.3. õigus nõuda Teie isikuandmete, mida me säilitame, parandamist (üldjuhul saate seda teha ka ise oma kontol);

6.2.4. õigus paluda meil Teie kohta säilitatavad isikuandmed kustutada („õigus olla unustatud“);

6.2.5. õigus piirata Teie isikuandmete töötlemist;

6.2.6. õigus esitada vastuväiteid Teie andmete töötlemise kohta;

6.2.7. mitte nõustuda, et Teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil;

6.2.8. õigus andmete ülekandmisele;

6.2.9. õigus võtta tagasi nõusolek töödelda Teie isikuandmeid;

6.2.10. õigus esitada kaebus järelevalveinstitutsioonile.

6.3. Kui soovite oma õigusi kasutada, kui Teil on küsimusi Teie isikuandmete töötlemise või õiguste rakendamise suhtes, võtke meiega ühendust e-posti aadressil beebishop.ee@gmail.com

6.4. Õigus saada teavet isikuandmete töötlemise kohta. Teavet Teie isikuandmete töötlemise kohta esitame andmete kogumise ajal. Selle võite alati leida ka sellest Privaatsuspoliitikast või pöördudes e-posti aadressil beebishop.ee@gmail.com.

6.5. Õigus tutvuda enda isikuandmetega, mida me töötleme. Teil on õigus saada meie kinnitus, kas me töötleme Teie isikuandmeid või mitte. Kui me töötleme Teie isikuandmeid, on Teil õigus tutvuda töödeldavate isikuandmetega ja teabega nende töötlemise kohta, näiteks isikuandmete töötlemise eesmärgid, isikuandmete kategooriad, isikuandmete saajad jne. Esitame Teile Teie isikuandmete koopia. Teil on õigus saada meilt oma isikuandmed struktureeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul. Seda õigust ei saa kasutada juhul, kui see võib kahjustada teiste õigusi ja vabadusi.

6.6. Meil on õigus keelduda esitamast Teie töödeldavaid andmeid, kui on tuvastatud õigusaktides nimetatud asjaolud, mille korral isikuandmeid ei esitata.

6.7. Õigus nõuda meie säilitatavate Teie isikuandmete parandamist. Teil on õigus nõuda enda isikuandmete parandamist, kui need sisaldavad vigu, ning arvestades andmete töötlemise eesmärke, nõuda enda mittetäielike isikuandmete täiendamist.

6.8. Õigus paluda Teie isikuandmete kustutamist. See õigus kehtib näiteks juhul, kui: (i) vastavad isikuandmed ei ole enam vajalikud nende kogumise või töötlemise eesmärkide saavutamiseks; (ii) Te võtate oma nõusoleku tagasi ja andmete töötlemiseks ei ole enam ühtki teist õiguslikku alust; (iii) Te ei ole nõus, et isikuandmeid töödeldakse meie või kolmanda poole õigustatud huvides; (iv) isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil; (v) isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult; (vi) isikuandmed peavad olema kustutatud, järgides meile kehtivate õigusaktide nõudeid. Soovime Teie tähelepanu juhtida asjaolule, et siiski esineb ka juhte, mil Te ei saa seda õigust kasutada. Selliste erandite hulka kuuluvad juhud, mil Teie andmete töötlemine on vajalik: (i) sõna- ja teabevabaduse õiguse kasutamiseks; (ii) meie juriidiliste kohustuste täitmiseks; või (iii) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

6.9. Õigus piirata Teie andmete töötlemist. See õigus kehtib näiteks juhul, kui: (i) Te vaidlustate oma isikuandmete õigsuse; (ii) Teie andmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid Te ei ole nende kustutamisega nõus; (iii) meil ei ole Teie isikuandmeid enam vaja nende töötlemise eesmärkide saavutamiseks, kuid Te vajate neid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või (iv) Te ei ole nõus, et neid töödeldakse vastavalt meie või kolmanda poole huvides, kuni selle vastuväite õigsust kontrollitakse. Nimetatud alustel andmete töötlemise piiramise ajal on meil õigus jätkata Teie isikuandmete säilitamist, kuid me ei jätka töötlemist, välja arvatud: (i) omades Teie nõusolekut; (ii) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; (iii) teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks; või (iv) kui seda õigustavad olulised avalikud huvid.

6.10. Õigus esitada vastuväiteid Teie andmete töötlemise kohta. Seda õigust saate kasutada ükskõik mis eesmärgil ja põhjustel, mis on seotud konkreetse olukorraga, kuid vaid sellises ulatuses, mil me kasutame andmeid meie või kolmandate isiku õigustatud huvide kaitsmiseks. Sellise vastuväite esitamise korral me enam ei töötle isikuandmeid, välja arvatud siis, kui me suudame tõestada, et andmete töötlemine toimub mõjuvatel õigustatud põhjustel, mis kaaluvad üles Teie huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete ja (või) meie õigustatud nõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

6.11. Õigus mitte nõustuda, et Teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (sealhulgas ka profileerimine otseturunduse eesmärgil) Sellise vastuväite esitamise korral me ei töötle enam Teie isikuandmeid.

6.12. Õigus andmeid üle kanda. Selle õiguse saate ellu viia neil juhtudel, kui töötleme Teie isikuandmeid autoriseeritud vahendite (arvuti jne) kaudu ja isikuandmete töötlemise juriidiline alus on:

6.12.1. Teie nõusolek või

6.12.2. lepingu täitmine või Teie palutud toimingute tegemine enne lepingu sõlmimist.

6.13. Õigus võtta tagasi nõusolek töödelda Teie isikuandmeid. Kui Teie isikuandmete meiepoolseks töötlemiseks annab seadusliku aluse Teie nõusolek, on Teil igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud andmete töötlemise seaduslikkust.

6.14. Õigus esitada kaebus järelevalveinstitutsioonile Kui leiate, et Teie isikuandmete meiepoolne töötlemine rikub isikuandmete kaitset sätestavaid õigusakte, on Teil seaduslik õigus esitada kaebus Riiklikule Andmekaitse Inspektsioonile aadressil Tatari 39, Tallinn 10134, www.aki.ee. Kõigil juhtudel, võtke enne kaebuse esitamist meiega ühendust, et saaksime üheskoos leida sobiva lahenduse.

7. Kuidas me kasutame küpsiseid

7.1. Nagu enamik veebisaite, kasutame ka meie küpsiseid. Küpsised on väiksemahulised andmefailid, mis salvestatakse Teie arvutisse ja mis aitavad meil pakkuda kiiremat ja turvalisemat veebilehitsemiskogemust. Külastades või kasutades meie veebisaite, teenuseid, rakendusi, tööriistu või vahetades meiega sõnumeid, võime meie ja meie volitatud teenusepakkujad kasutada küpsiseid parema, kiirema ja turvalisema kasutajakogemuse pakkumise ning reklaami eesmärgil.

7.2. Üldjuhul ei sisalda küpsised kasutaja isiku tuvastamist võimaldavat teavet, kuid meie töödeldavad Teie isikuandmed võivad olla seostatud Teie arvutikasutusega või muu seadme kasutusega, sealhulgas ka veebilehtede külastamisega ja muu küpsistega kogutud ja salvestatava teabega.

7.3. Kolm võimalust küpsiste haldamiseks:

7.3.1. Välised allikad;

7.3.2. Brauseri seaded;

7.3.3. Meie veebilehe küpsised.

7.4. Kolmandate isikute veebilehed

7.4.1. Me võime teha koostööd kolmandate isikutega (üldise nimetusega „teenusepakkujad“), kes võivad meie loal lisada veebilehtedele või meie teenuste pakkumise kohtadesse, rakendustesse ja tööriistadesse kolmandate isikute küpsiseid. Need teenusepakkujad aitavad meil pakkuda Teile paremat, kiiremat ja turvalisemat kasutajakogemust.

7.4.2. Pange tähele, et kolmandate isikute küpsistele kehtivad vastavate kolmandate isikute privaatsuspoliitikad, mille eest ei võta meie endale mis tahes vastutust.

8. Privaatsuspoliitika muutmine

8.1. Me võime antud Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta, et see kajastaks õigesti Teie isikuandmete meiepoolset töötlemist.

8.2. Oluliste muudatuste tegemisel teavitame Teid sellest oma veebilehe kaudu või mõnel muul viisil, näiteks e-posti teel, et Teil oleks võimalik muudatustega tutvuda enne, kui jätkate meie veebilehe kasutamist.

9. Kuidas meiega ühendust võtta

9.1. Oleme alati huvitatud oma klientide tagasisidest ja oleme valmis vastama tekkinud küsimustele.

9.2. Kahtlemata pöörduge meie poole, kui:

9.2.1. Teil on küsimusi või kommentaare, mis on seotud selle Privaatsuspoliitikaga;

9.2.2. Te soovite, et me lõpetaks Teie isikuandmete kasutamise;

9.2.3. Te soovite kasutada Privaatsuspoliitikas kirjeldatud õigusi või soovite esitada kaebuse.

9.3. Te võite pöörduda meie andmekaitseametniku poole e-posti aadressil beebishop.ee@gmail.com.